Inschrijvingen

Inschrijven van nieuwe kleuters en leerlingen lagere school:

  • Elke schooldag tussen 8u45 en 15u35, behalve woensdag tot 12u05.
  • Op afspraak met de directie (na telefonische afspraak: 056/312703 of via e-mail directeur@bsdehorizon.be)

Voor het kleuteronderwijs gelden voor dit schooljaar volgende instapdata

  • 1 september 2017 -> kinderen geboren ten laatste op 01/03/2015
  • 6 november 2017 -> kinderen geboren ten laatste op 06/05/2015
  • 8 januari 2018 -> kinderen geboren ten laatste op 08/07/2015
  • 1 februari 2018 -> kinderen geboren ten laatste op 01/08/2015
  • 19 februari 2018 -> kinderen geboren ten laatste op 19/08/2015
  • 16 april 2018 -> kinderen geboren ten laatste op 16/10/2015
  • 14 mei 2018 -> kinderen geboren ten laatste op 14/11/2015

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID en/of SIS-kaart voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.